Master Klasa z Jerzym Miką

Treść przed.

Zawartość lewej kolumny.

Zawartość prawej kolumny.

Treść po.

Adaptacja zasad i sposobów, które przenoszą fundraising w inną rzeczywistość. Nie tylko: dziękuję przepraszam i proszę… Kultura ma znaczenie!

Tworzenie porozumienia i wpływ na organizację poprzez oddziaływanie osobiste. Kultura osobista w relacjach z darczyńca.

Negocjacje w stylu – „wszyscy wygrywają” jako droga do postaci fundraisera, z którym warto robić wszystko.

Cechy działania a motywacja, inspiracja, aktywność społeczna w środowisku darczyńców.

W programie

Relacje i styl ich tworzenia  – ćwiczenie ujawniające nastawienie i sposób działania.

Style tworzenia relacji w pracy z ludźmi a szczególnie z liderami. Jaki masz osobisty styl? Warsztat

Negocjacje i tworzenie trzeciej strony w konflikcie jako wyjście do postawy „wszyscy razem wygrywamy” w dzisiejszym otoczeniu. Jak tworzyć wspólnotę interesów i znaczenie idei w realiach działania biznesowego.

Poruszanie się w trudnych tematach społecznych, politycznych, gospodarczych dla uzyskiwania dobrych efektów. Seminarium i podsumowanie.

Cele

Ujawnienie i konfrontacja stylów pracy fundraisingowej. Wyodrębnienie cech skuteczności w długiej perspektywie i możliwości realizacji na co dzień.

Dla kogo?

Dla fundraiserów chętnych do refleksji nad swoim długim doświadczeniem.

Dla poszukujących inspiracji i motywacji, którzy chcą więcej.

Dla zdolnych podjąć wyzwanie nowych aktywności i twórczych działań.

Dziękujemy za zgłoszenie!
Potwierdzenie zapisu na konferencję wyślemy emailem.

 

Zapraszamy na stronę Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Treść przed

kontakt

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
Polish Fundraising Association
ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków
fundraising.org.pl
Marcin Chmielowski
m.chmielowski@fundraising.org.pl
tel: +48 698 154 988

Treść po

    Pola oznaczone *
    są obowiązkowe.
    Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich wszyscy uczestnicy otrzymują zniżkę w opłatach za udział.

    Kwota odpłatności za wybrane opcje: 0